نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، مهدی بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر حمایت کارکنان از خط‌مشی‌های حفظ اطلاعات [دوره 5، شماره 17، 1395]

ا

 • ابراهیمی، حسین نقش سازمان‌های ضداطلاعاتی در تأمین امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 55-82]
 • ابوئی مهریزی، ایمان بررسی رابطه عوامل فردی و تمایل به اجرای برنامه‌های تحول در یگان‌های اطلاعات نظامی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 63-96]
 • احمدی، حسن چک لیست ارزیابی شیوه طراحی ساختمان‌های نظامی و انتظامی به‌منظور مقابله با اقدامات خرابکارانه [دوره 3، شماره 10، 1393]
 • احمدی، حسن مدل سنجش سطح آسیب پذیری در برابر اغتشاش های شهری 1 بر مبنای ویژگی های شهری )مطالعه موردی: یک مرکز نظامی آموزشی( [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • احمدی، سید مرتضی پیامدهای امنیتی ناشی از مخاطرات محیط (زلزله)در کلان‌شهر تهران [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • احمدی، سید مرتضی پیامدهای امنیتی ناشی از مخاطرات محیط (زلزله)در کلان‌شهر تهران [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • احمدی، صادق رهیافت‌های تحقق منافع امنیت ملّی جمهوری اسلامی در محیط رقابت خارجی با حضور جریان تکفیری با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • احمدی، صادق بررسی تهدیدات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دهه آینده [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • احمدی، قادر ارائه مدل تحلیلی برای پدافند غیرعامل شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 149-178]
 • اخوان، منیژه ارزیابی چگونگی راهبرد نوین مستشاری ایران [دوره 5، شماره 18، 1395]
 • ایزدی، حسین بررسی تبعات نکاح اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بیگانگان در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 179-210]
 • اسحاقی فر، میثم نقش هادی عملیات جمع‌آوری پنهان در اشراف اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • اسماعیلی، فرزاد خلاقیت و نوآوری کارکنان پایور در سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی هوشمند [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • اسماعیلی، محمدl نقش فناوری های نوین همگرا بر بهبود زندگی مردم و ارتقای امنیت ج.ا.ا [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • افتخاری، اصغر راهبردهای امنیتی امام حسن عسکری علیه السلام [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • افتخاری، اصغر نقش سازمان‌های اطلاعاتی در تأمین امنیت نرم [دوره 5، شماره 17، 1395]
 • افتخاری، اصغر سازمان‌های اطلاعاتی و افکار عمومی؛ راهبردی برای امنیت‌سازی [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • افتخاری، اصغر اصول الگوی اجتماعی حفاظت و امنیت در جامعه اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 155-182]
 • افتخاری، اصغر تبیین امنیتی واژه خوف در قرآن کریم [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 89-122]
 • افرادی، کاظم چک لیست ارزیابی شیوه طراحی ساختمان‌های نظامی و انتظامی به‌منظور مقابله با اقدامات خرابکارانه [دوره 3، شماره 10، 1393]
 • افرادی، کاظم مدل سنجش سطح آسیب پذیری در برابر اغتشاش های شهری 1 بر مبنای ویژگی های شهری )مطالعه موردی: یک مرکز نظامی آموزشی( [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • اکبری، حسن علی الگوی دینی تغییر نگرش، عامل خود حفاظتی رفتارهای کاری انحرافی در سازمان [دوره 5، شماره 18، 1395]
 • اکبری، علی راهبردهای امنیتی امام حسن عسکری علیه السلام [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • اکبری، علی راهبردهای امنیتی امام حسن عسکری علیه السلام [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • الهی منش، محمد رضا نقش اصول اعتقادی اسلامی در پیشگیری از جرم و انحراف با تأکید بر آموزه های نهج البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • ایمانی پور، احمد تحلیل «فرصت - تهدید» چهل سال دوم انقلاب اسلامی ( مبتنی بر بیانیۀ گام دوم) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]
 • امیدی، علی آینده پژوهی تروریسم و امنیت نظام بین‌الملل [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 119-144]
 • امیری، ابوالفضل الگوی مقابله با جنگ نرم آمریکا [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • انبارکی، سهراب بررسی تبعات نکاح اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بیگانگان در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 179-210]
 • اورعی، مجید بررسی و تحلیل نقش خانواده [دوره 5، شماره 18، 1395]

ب

 • بابایی، محمد ارائه الگویی برای تحلیل و پیش‌بینی اطلاعات در سازمان‌های امنیتی [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • باقری، روح اله کمّی‌سازی دانش در شبکه‌های دانش سازمان‌های امنیتی [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • باقری، عبدالرضا الگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرایند سیاست‌گذاری شورای عالی امنیت ملی ج.ا.ایران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 67-114]
 • باقری چوکامی، سیامک سناریو جنگ نرم علیه ج.ا.ا باتوجه به انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری (خرداد 1392) [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • باقری چوکامی، سیامک تبارشناسی معرفتی جنگ نرم [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • باقری چوکامی، سیامک ارزش ضدامنیتی جریان‌سازی افراط و تکفیربا تاکید بر تئوری جنگ تمدن‌ها [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • باقری چوکامی، سیامک امکان‌سنجی نقش الگوهای خود حفاظتی در پیشگیری پایدار از تهدیدات سازمان‌های امنیتی [دوره 5، شماره 17، 1395]
 • باقری چوکامی، سیامک تحول پارادایمی نفوذ و ملاحظات امنیتی [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • باقری چوکامی، سیامک تهدیدشناسی بر محور نشان‎واره‎های معارض ارزش‎های مرجع [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 87-118]
 • باقری چوکامی، سیامک مرجع امنیت در اندیشه سیاسی و امنیتی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 25-62]
 • بخشایش، احمد بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی ج. ا.ایران با رویکرد سیاست‌گذاری [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 125-154]
 • بخشایشی، احمد بررسی نقش سیاسی- امنیتی شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت ملی ج. ا.ا. [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 63-88]
 • برزگر لداری، شیرزاد طراحی الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی با رویکرد بومی مبتنی بر الگوهای تجربی [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • بیگی، جمال نقش نهاد بسیج در پیشگیری از بزه و حفظ امنیت اجتماعی و اخلاقی در سطح شهرستان بناب [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • بیگدلو، مهدی بررسی رابطه واپایش مدیریتی و اجرایی نمودن تدابیرمقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سازمان‌های امنیتی [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • بنیادی، محمدهادی ارائه مدل برای ارتقاء امنیت در شبکه وایمکس [دوره 3، شماره 11، 1393]

پ

 • پارسا، حمید بررسی الگوریتمهای داده‌کاوی در پیش‌بینی سمت شغلی کارکنان و پیشنهاد الگوریتم مناسب [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 139-162]
 • پسنده، مریم بررسی علل گرایش به عرفان‌های نوظهور در ایران و پیامدهای امنیتی ناشی از آن [دوره 3، شماره 9، 1393]
 • پسنده، مریم بررسی راه کارهای مقابله با گرایش به عرفان های نوظهور و گسترش آن ها در ایران [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • پیشگاه هادیان، حمید الگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرایند سیاست‌گذاری شورای عالی امنیت ملی ج.ا.ایران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 67-114]

ت

 • تاج‌الدین، مهدی بررسی الگوریتمهای داده‌کاوی در پیش‌بینی سمت شغلی کارکنان و پیشنهاد الگوریتم مناسب [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 139-162]
 • ترک لشکناری، ربیع ملاحظات دفاعی ـ امنیتی در آمایش شرق استان هرمزگان(سواحل شمال شرق تنگه هرمز) [دوره 2، شماره 7، 1392]

ج

 • جاوید، سنا شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریتی موثر در استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • جعفری، سید اصغر تحلیل سناریوی تأثیرات آینده فعالیت جریان‌های تکفیری مدرن بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای مقابله‌ای آن [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • جعفریان، علی محمد وضعیت رعایت حقوق متهمین در بازداشتگاه‌های امنیتی [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • جعفری‌نیا، عباس مدل‌سازی ریاضی به‌منظور برآورد و سنجش تهدیدات علیه امنیت ملی ج. [دوره 5، شماره 17، 1395]
 • جمشیدیان، هادی ارزیابی و اولویت‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های امنیتی برون سپاری در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • جنیدی حعفری، یاسر سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(مطالعه موردی ستاد یک سازمان دفاعی ـ امنیتی) [دوره 2، شماره 6، 1392]

چ

 • چیت ساز، علی بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر حمایت کارکنان از خط‌مشی‌های حفظ اطلاعات [دوره 5، شماره 17، 1395]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا الگوی مقابله با جنگ نرم آمریکا [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • حبیبیان، سجاد تدوین راهبردهای تعامل بین سازمان‌های امنیتی و نیروهای مسلح ج.ا.ا با هدف تمرکز بر دشمن [دوره 5، شماره 18، 1395]
 • حبیبیان، سجاد بررسی نقش آموزش‌های تخصصی حین خدمت و مؤلفه‌ های رفتاری بر توانمندی کارکنان (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌ های امنیتی) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 123-150]
 • حبیب‌زاده، محمدجعفر الزامات نظام قضایی در زمینه‌ی حقوق و آزادی‌های متهمان در مرحله‌ی دادسرا [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • حیدری، امیرهوشنگ رویکردهای نوین دشمن 1 در طراحی و هدایت عملیات پنهان 2 اطلاعاتی [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • حیدری، دانیال تأملی برتسهیل‌کننده‎های یادگیری سازمانی در سازمان‎های امنیتی [دوره 6، شماره 23، 1396]
 • حیدری بنی، مسلم ارائه الگویی برای تحلیل و پیش‌بینی اطلاعات در سازمان‌های امنیتی [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • حیدرنژاد، کیوان نقش نهاد بسیج در پیشگیری از بزه و حفظ امنیت اجتماعی و اخلاقی در سطح شهرستان بناب [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • حسینی، پرویز مطالعه تطبیقی ساختار دفاع سایبری کشورها [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • حسینی، حسین عملیات روانی دشمن علیه مأموریت‌های نظامی ـ امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1393]
 • حسینی، حسین عملیات روانی دشمن علیه مأموریت‌های فرهنگی ـ اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 17، 1395]
 • حسینی، حسین تبیین راهبردهای امنیت ساز حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در مقابله با چالش‌های فتنه 88 [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • حسینی، سید حسام الدین بررسی تبعات نکاح اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بیگانگان در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 179-210]
 • حسینی، سید حسین سناریو جنگ نرم علیه ج.ا.ا باتوجه به انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری (خرداد 1392) [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • حسینی، سیدرضا عملیات روانی دشمن علیه مأموریت‌های نظامی ـ امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1393]
 • حسنی آهنگر، محمد رضا تهدید شناسی امنیت فضای سایبری حوزه دفاع موشکی در پسا برجام [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • حسن بیگی، ابراهیم نقش فناوری های نوین همگرا بر بهبود زندگی مردم و ارتقای امنیت ج.ا.ا [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • حسن پور، علی نقش هوش هیجانی در توانمندی مدیران امنیتی [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • حسین پور، داود حفاظت و امنیت اطلاعات با ارائه الگوی مفهومی مهندسی اجتماعی [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • حسن زاده، حسین میان‌کنش کرامت انسانی و عملیات‌های اطلاعاتی [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • حسن‌زاده، حسین راهبرد پایدارسازی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از شاخصهای اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 109-138]
 • حمیدی، حجت محافظت از حریم خصوصی بر خط کودکان به همراه رضایت هم زمان والدین آن ها برای تراکنش های الکترونیکی [دوره 4، شماره 15، 1394]

خ

 • خادم دقیق، امیرهوشنگ بررسی ویژگی‌های امنیتی‌شدن یک پدیده (موضوع) در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 17، 1395]
 • خانبابائی ساعتلو، رضا ارائه مدل تحلیلی برای پدافند غیرعامل شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 149-178]
 • خدادادی، مجتبی نقش هوش هیجانی در توانمندی مدیران امنیتی [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • خسروی، سعید عوامل مؤثر بر توزیع فضایی مراکز حساس کلان‌شهر تهران با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 27-66]
 • خسروی، عباس تحلیل یکپارچه میدان‌های جنگ همه‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی اژدهای هفت‌سر جنگ [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 145-182]
 • خسروپناه، عبدالحسین پدیدارشناسی تکفیر گرایی و ارزیابی امنیتی آن [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • خضرایی، حمیدرضا الزامات مدیریت آموزش درسازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی [دوره 3، شماره 10، 1393]
 • خلخالی، سعید رضا تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سازماندهی سیاسی فضای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • خلیلی، ابراهیم شاخصهای اثربخشی کار تیمی در مراکز آموزشهای اطلاعاتی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 29-54]

د

 • دارابی، علی بررسی نقش سیاسی- امنیتی شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت ملی ج. ا.ا. [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 63-88]
 • داودی، ابراهیم نقش آموزش کارکنان در پیشگیری از جرائم فضای مجازی (مطالعه موردی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • درسخوان، رسول ارائه مدل تحلیلی برای پدافند غیرعامل شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 149-178]
 • درگاهی، مهدی میان‌کنش قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی افراد [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • درگاهی، مهدی میان‌کنش کرامت انسانی و عملیات‌های اطلاعاتی [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • دهقانی، مهدی کانال‌های پوششی سایبری:پروتکل ارتباط امن در شبکه‌های پنهان [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • دهقانی فیروزآبادی، فریبا الگوریتم جدید درهم‌ریزی تصاویر خاکستری [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • دهنوی، جلیل تهدیدات امنیتی بیوتروریسم و راه‌های مقابله با آن با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 19، 1395]

ذ

ر

 • رجب پور، مجید خلاقیت و نوآوری کارکنان پایور در سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی هوشمند [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • رجب پور، مجید چگونگی ارتقای مشارکت در تصمیم‌گیری کارکنان پایور سازمان‌های امنیتی، اطلاعاتی و حفاظتی با نگرش به تعهد سازمانی [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • رجبی دوانی، محمدحسین مؤلفه‌ها و شاخص‌های حفاظتی و اطلاعاتی با الگوگیری ازسیره امام هادی علیه‌السلام [دوره 3، شماره 10، 1393]
 • رحمانی ساعد، هادی نقش سازمان‌های ضداطلاعاتی در تأمین امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 55-82]
 • رحمتی نیا، روح اله تبیین پدیده فلات زدگی شغلی در کارکنان سازمان‌های امنیتی [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • رحمتی نیا، روح اله تبیین پدیده فلات زدگی شغلی در کارکنان سازمان‌های امنیتی [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • رحمتی نیا، روح اله اعتبارسنجی مدل مدیریت عملکرد کارکنان سازمان‌های امنیتی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 151-184]
 • رستمی، ضرغام ارائه مدل‌های امنیتی برای تهدیدها و آسیب‌پذیری شبکه‌های نسل آتی مبتنی بر IMS [دوره 3، شماره 9، 1393]
 • رستمی، ضرغام ارائه مدل برای ارتقاء امنیت در شبکه وایمکس [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • رستمی نیا، محمد اسماعیل الزامات مدیریت آموزش درسازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی [دوره 3، شماره 10، 1393]
 • رشیدی‎زاده، بهنام نفوذ پسابرجامی در نیروهای مسلح و راهکارهای مقابله با آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 41-62]
 • رشیدزاده، فتح‌الله رشیدزاده مدل‌سازی ریاضی به‌منظور برآورد و سنجش تهدیدات علیه امنیت ملی ج. [دوره 5، شماره 17، 1395]
 • رشید نژاد، محمد ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی روش های کنترل دسترسی در فضای سایبر با تأثیر آن بر امنیت اطلاعات [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • رشید نژاد، محمد ارائه یک روش سنجش نفوذپذیری در امنیت شبکه مبتنی بر ابزارهای متن باز [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • رضایی، عباس خلاقیت و نوآوری کارکنان پایور در سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی هوشمند [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • رضایی، عباس خلاقیت و نوآوری کارکنان پایور در سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی هوشمند [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • رضایی، عباس چگونگی ارتقای مشارکت در تصمیم‌گیری کارکنان پایور سازمان‌های امنیتی، اطلاعاتی و حفاظتی با نگرش به تعهد سازمانی [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • رضائیان، علی کمّی‌سازی دانش در شبکه‌های دانش سازمان‌های امنیتی [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • روشنی، مرتضی تغییر رفتار و عملیات روانی در شبکه اجتماعی مجازی فیس بوک (با تکیه برعوامل و منابع پنهان) [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • روشنی، مرتضی فشارهای عصبی بر هادیان منابع پنهان و راه‌های مقابله با آن [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • روشنی، مرتضی استفاده‌های اطلاعاتی ـ امنیتی جریان تکفیر از شبکه‌های اجتماعی مجازی (فیس‌بوک و توئیتر) [دوره 3، شماره 11، 1393]

ز

 • زرگان، جمیل تهدیدات امنیتی بیوتروریسم و راه‌های مقابله با آن با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • زین العابدین، نوروزی ارایه الگو مناسب برای تعاملات CERT مراکز نظامی [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • زوارزاده، غلامعلی عوامل مؤثر بر توزیع فضایی مراکز حساس کلان‌شهر تهران با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 27-66]

س

 • سالارزهی، حبیب‌اله شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریتی موثر در استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • سبحانی، روح اله فشارهای عصبی بر هادیان منابع پنهان و راه‌های مقابله با آن [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • سبحانی، روح اله نقش اصول اعتقادی اسلامی در پیشگیری از جرم و انحراف با تأکید بر آموزه های نهج البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • سعیدی، علی ملاحظات دفاعی ـ امنیتی در آمایش شرق استان هرمزگان(سواحل شمال شرق تنگه هرمز) [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • سلاجقه، سنجر اعتبارسنجی مدل مدیریت عملکرد کارکنان سازمان‌های امنیتی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 151-184]
 • سلطانی، محمد رضا بررسی و تحلیل نقش خانواده [دوره 5، شماره 18، 1395]
 • سنجقی، محمدابراهیم سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(مطالعه موردی ستاد یک سازمان دفاعی ـ امنیتی) [دوره 2، شماره 6، 1392]

ش

 • شادمانی، مهدیه ارزیابی چگونگی راهبرد نوین مستشاری ایران [دوره 5، شماره 18، 1395]
 • شفیعی‌نیا، محمدشفیع بررسی ویژگی‌های امنیتی‌شدن یک پدیده (موضوع) در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 17، 1395]
 • شهاب احمدی، شهره روشی کارآمد برای تشخیص ناهنجاری در شبکه‌های حسگر بی‌سیم [دوره 5، شماره 18، 1395]

ص

 • صابرفرد، علیرضا تحلیل سناریویی، رویکردی نوین در فرآیند تحلیل و آینده‌نگاری اطلاعاتی ـ امنیتی جامعه اطلاعاتی ن.م [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • صابرفرد، علیرضا رصد، تحلیل، برآورد اطلاعات و هوشمندی علم و فناوری، ضرورتی راهبردی در جامعه اطلاعاتی ن.م [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • صابرفرد، علیرضا ملاحظات امنیتی و حفاظتی در اکتساب فناوری دفاعی درجامعه نیروهای مسلح ج.ا.ا و راه کارهای مقابله‌ای [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • صابرفرد، علیرضا جنگ‌های‌ تأثیرمحور آینده و ضرورت نوآوری در فرآیندهای اطلاعاتی- امنیتی جامعه اطلاعاتی [دوره 3، شماره 9، 1393]
 • صابرفرد، علیرضا تحلیل سناریوی تأثیرات آینده فعالیت جریان‌های تکفیری مدرن بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای مقابله‌ای آن [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • صابر فرد، علیرضا رویکردهای نوین دشمن 1 در طراحی و هدایت عملیات پنهان 2 اطلاعاتی [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • صابر فرد، علیرضا طراحی مدل تحلیل اطلاعات پیشرفته محیط عملیاتی مبتنی بر رویکرد آینده پژوهانه [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • صادقی، حسن تحلیل ارزش‌شناختی بصیرت در حفاظت اطلاعات از دیدگاه قرآن و حدیث [دوره 3، شماره 9، 1393]
 • صالحی، محمود جایگاه شاخص‌ها در هشداردهی بحران‌های امنیتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 1-40]
 • صالحی، محمود چرخه بهینه هشدار در سازمان‎های اطلاعاتی- امنیتی (مؤلفه‎ها و شاخص‎ها) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 1-26]
 • صالح اصفهانی، محمود کانال‌های پوششی سایبری:پروتکل ارتباط امن در شبکه‌های پنهان [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • صفدری، طاهره ارائه یک روش جدید جهت پنهان‌نگاری اطلاعات [دوره 5، شماره 18، 1395]
 • صفوی، سید یحیی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سازماندهی سیاسی فضای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران [دوره 2، شماره 6، 1392]

ط

 • طـلایی، رضا بررسی نقش تکنیک‌های تحلیلی برای ارتقای عملکرد سازمان‌های حفاظتی در حوزه پیش‌بینی پدیده‌های امنیتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 97-124]

ظ

 • ظریف منش، حسین مطالعه تطبیقی ساختار دفاع سایبری کشورها [دوره 2، شماره 5، 1392]

ع

 • عابدینی، فرامرز تبارشناسی معرفتی جنگ نرم [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • عابدینی، فرامرز الگوی دینی تغییر نگرش، عامل خود حفاظتی رفتارهای کاری انحرافی در سازمان [دوره 5، شماره 18، 1395]
 • عابدینی، فرامرز تهدیدشناسی بر محور نشان‎واره‎های معارض ارزش‎های مرجع [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 87-118]
 • عیانی، شیرین امنیت داده‌ها در سیستم‌های اطلاعات سلامت [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • عباسی، مصطفی تهدید شناسی امنیت فضای سایبری حوزه دفاع موشکی در پسا برجام [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • عباس زاده، مهدی مؤلفه‌ها و شاخص‌های حفاظتی و اطلاعاتی با الگوگیری ازسیره امام هادی علیه‌السلام [دوره 3، شماره 10، 1393]
 • عبدالملکی، حسن عوامل مؤثر بر توزیع فضایی مراکز حساس کلان‌شهر تهران با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 27-66]
 • عبداله زاده، احمد بررسی نقش پیش‌بینی در پیشگیری حفاظتی [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • عزیزی، محسن راهبرد پایدارسازی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از شاخصهای اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 109-138]
 • عصاریان نژاد، حسین رهیافت‌های تحقق منافع امنیت ملّی جمهوری اسلامی در محیط رقابت خارجی با حضور جریان تکفیری با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • عصاریان نژاد، حسین استمرار و مردمی‌سازی مناسبت‌های اسلامی‌– انقلابی مؤثر در استحکام درونی قدرت جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 1-24]
 • عکافان، محمد بررسی الگوریتمهای داده‌کاوی در پیش‌بینی سمت شغلی کارکنان و پیشنهاد الگوریتم مناسب [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 139-162]
 • علی، ناصری ارایه الگو مناسب برای تعاملات CERT مراکز نظامی [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • علیدوستی، علی ارزیابی آسیب‌پذیری انرژی در ایران با استفاده از شاخص ترکیبی کمی آسیب‌پذیری انرژی [دوره 3، شماره 9، 1393]
 • علیزاده، حمید بررسی رابطه عوامل فردی و تمایل به اجرای برنامه‌های تحول در یگان‌های اطلاعات نظامی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 63-96]
 • علیزاده، سلیمان ابعاد و مؤلفه‌های امنیتِ فرهنگی از منظر امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 10، 1393]
 • علیزاده، سلیمان استمرار و مردمی‌سازی مناسبت‌های اسلامی‌– انقلابی مؤثر در استحکام درونی قدرت جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 1-24]
 • علیزاده، سلیمان تحلیل «فرصت - تهدید» چهل سال دوم انقلاب اسلامی ( مبتنی بر بیانیۀ گام دوم) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]
 • علوی وفا، حمید تبیین راهبردهای امنیت ساز حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در مقابله با چالش‌های فتنه 88 [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • علیئی، محمدولی عملیات روانی دشمن علیه مأموریت‌های فرهنگی ـ اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 17، 1395]
 • عین القضاتی، علیرضا نقش فناوری های نوین همگرا بر بهبود زندگی مردم و ارتقای امنیت ج.ا.ا [دوره 4، شماره 15، 1394]

غ

 • غیبی، قاسم تحلیل نقش دستگاه‌های امنیتی- اطلاعاتی در تحقق مدینۀ فاضله و تقابل آن با مدینۀ جاهله [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 83-108]
 • غضنفری، سیدمحمد جواد سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(مطالعه موردی ستاد یک سازمان دفاعی ـ امنیتی) [دوره 2، شماره 6، 1392]

ف

 • فتح آبادی، حسین بررسی رابطه هوش سازمانی و تفکر راهبردی در یک یگان اطلاعات نظامی [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • فتحی شهری، مرتضی شاخصهای اثربخشی کار تیمی در مراکز آموزشهای اطلاعاتی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 29-54]
 • فرجپور علمداری، عباس بررسی رابطه هوش سازمانی و تفکر راهبردی در یک یگان اطلاعات نظامی [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • فرح بخش، کیومرث بررسی مؤلفه‌های اساسی مؤثر بر افزایش امنیت اجتماعی از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • فرهی بوزنجانی، علی الگوی مقابله با جنگ نرم آمریکا [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • فشی، حامد بررسی ابعاد و مؤلفه های حفاظتی نامه 53 نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 55-86]
 • فینی زاده بیدگلی، جعفر تلفیق فرایند مدیریت راهبردی و مدیریت بحران در سازمان های امنیتی [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • فینی زاده بیدگلی، جعفر واکاوی جایگاه بُعد دانشی در الگوهای معماری سازمانی (مطالعه موردی: سازمانهای امنیتی) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 27-54]
 • فینی‌زاده بیدگلی، جعفر بررسی ویژگی‌های امنیتی‌شدن یک پدیده (موضوع) در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 17، 1395]
 • فولادی، قاسم جنگ‌های‌ تأثیرمحور آینده و ضرورت نوآوری در فرآیندهای اطلاعاتی- امنیتی جامعه اطلاعاتی [دوره 3، شماره 9، 1393]
 • فولادی، قاسم طراحی مدل تحلیل اطلاعات پیشرفته محیط عملیاتی مبتنی بر رویکرد آینده پژوهانه [دوره 6، شماره 22، 1396]

ق

 • قاسمی، مجید چگونگی ارتقای مشارکت در تصمیم‌گیری کارکنان پایور سازمان‌های امنیتی، اطلاعاتی و حفاظتی با نگرش به تعهد سازمانی [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • قاسمی، مجید چگونگی ارتقای مشارکت در تصمیم‌گیری کارکنان پایور سازمان‌های امنیتی، اطلاعاتی و حفاظتی با نگرش به تعهد سازمانی [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • قدیری، حجت اله ارائه یک روش سنجش نفوذپذیری در امنیت شبکه مبتنی بر ابزارهای متن باز [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • قدرت آبادی، علیرضا نقش سازمان‌های اطلاعاتی در تأمین امنیت نرم [دوره 5، شماره 17، 1395]
 • قدرت آبادی، علیرضا سازمان‌های اطلاعاتی و افکار عمومی؛ راهبردی برای امنیت‌سازی [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • قدسی، محمد ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی روش های کنترل دسترسی در فضای سایبر با تأثیر آن بر امنیت اطلاعات [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • قربانی راد، موسی امنیت اجتماعی در مکتب امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه و آرای امام خامنه‎ای (مدظله‎العالی) (مؤلفه‎ها و شاخص‎ها) [دوره 6، شماره 23، 1396]
 • قزلباش، جواد بررسی ساختار نظم امنیتی خلیج‌فارس در چارچوب روابط ایران و عربستان با تأکید بر نقش آمریکا در منطقه [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • قزلباش، جواد گرایش به نظامی‌گری در راهبردهای امنیتی عربستان در خلیج‌فارس، دلایل و پیامدها (با تأکید بر خریدهای نظامی از آمریکا در راستای سند امنیتی ترامپ و اوباما) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 115-148]
 • قوچانی، محمد مهدی حفاظت و امنیت اطلاعات با ارائه الگوی مفهومی مهندسی اجتماعی [دوره 4، شماره 14، 1394]

ک

 • کاویانی، حسن بررسی رابطه هوش سازمانی و تفکر راهبردی در یک یگان اطلاعات نظامی [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • کاویانی، حسن بررسی رابطه عوامل فردی و تمایل به اجرای برنامه‌های تحول در یگان‌های اطلاعات نظامی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 63-96]
 • کیخایی راد، هادی پیامدسنجی امنیتی عملیات انتحاری و شاخصه‎های مقابله با آن (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 6، شماره 23، 1396]
 • کرامت، قاسم الزامات نظام قضایی در زمینه‌ی حقوق و آزادی‌های متهمان در مرحله‌ی دادسرا [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • کرامت، قاسم وضعیت رعایت حقوق متهمین در بازداشتگاه‌های امنیتی [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • کرامت، قاسم تحلیل و نقد مقررات قانونی مرتبط با جرم افشای عمدی اطلاعات طبقه‌بندی شده [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • کرمی، مرتضی بررسی مؤلفه‌های اساسی مؤثر بر افزایش امنیت اجتماعی از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • کریمی، محمدصادق ارزیابی آسیب‌پذیری انرژی در ایران با استفاده از شاخص ترکیبی کمی آسیب‌پذیری انرژی [دوره 3، شماره 9، 1393]
 • کریمی، مرتضی پیامدهای امنیتی ناشی از مخاطرات محیط (زلزله)در کلان‌شهر تهران [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • کریمی پاشاکی، سجاد تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سازماندهی سیاسی فضای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • کسایی ازانی، رقیه بررسی نقش تکنیک‌های تحلیلی برای ارتقای عملکرد سازمان‌های حفاظتی در حوزه پیش‌بینی پدیده‌های امنیتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 97-124]
 • کشاورز، رضا ارایه الگو مناسب برای تعاملات CERT مراکز نظامی [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • کشوری، سامان تهدید شناسی امنیت فضای سایبری حوزه دفاع موشکی در پسا برجام [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • کشوری، عبدالرحمن تهدید شناسی امنیت فضای سایبری حوزه دفاع موشکی در پسا برجام [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • کشوری، عبدالرحمن تهدید شناسی امنیت فضای سایبری حوزه دفاع موشکی در پسا برجام [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • کلاهچیان، محمود مدیریت عملیات پنهان در سازمان‌های امنیتی [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • کلاه چیان، محمود تبیین پدیده فلات زدگی شغلی در کارکنان سازمان‌های امنیتی [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • کوچی، سعید نقش آموزش کارکنان در پیشگیری از جرائم فضای مجازی (مطالعه موردی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • کوشا، محمود جایگاه شاخص‌ها در هشداردهی بحران‌های امنیتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 1-40]

گ

 • گودرزی، مهناز بررسی ساختار نظم امنیتی خلیج‌فارس در چارچوب روابط ایران و عربستان با تأکید بر نقش آمریکا در منطقه [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • گودرزی، مهناز گرایش به نظامی‌گری در راهبردهای امنیتی عربستان در خلیج‌فارس، دلایل و پیامدها (با تأکید بر خریدهای نظامی از آمریکا در راستای سند امنیتی ترامپ و اوباما) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 115-148]

ل

 • لشکریان، حمیدرضا تغییر رفتار و عملیات روانی در شبکه اجتماعی مجازی فیس بوک (با تکیه برعوامل و منابع پنهان) [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • لطیف، علی محمد ارائه یک روش جدید جهت پنهان‌نگاری اطلاعات [دوره 5، شماره 18، 1395]
 • لطیفی، علی محمد الگوریتم جدید درهم‌ریزی تصاویر خاکستری [دوره 4، شماره 13، 1394]

م

 • مبینی کشه، زهرا آینده پژوهی تروریسم و امنیت نظام بین‌الملل [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 119-144]
 • متین فر، احمدرضا امنیت در سیستم‌های مخابرات سیار نسل سوم با استفاده ازآنتن‌های هوشمند [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • متین فر، احمد رضا نقش امنیت فاوا در جنگ سایبری علیه سازمان‌های امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • مجیبی، تورج اعتبارسنجی مدل مدیریت عملکرد کارکنان سازمان‌های امنیتی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 151-184]
 • مجیدی، مجید مدل شکل‌گیری نارضایتی شغلی کارکنان سپاه از منظر امنیتی [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • محمدی، علیرضا تعیین پهنه‌های مناسب مکان گزینی دوربین‌های مداربسته شهری با رویکرد ارتقای امنیت و ایمنی شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • محمدی، مهدی ملاحظات امنیتی و حفاظتی در اکتساب فناوری دفاعی درجامعه نیروهای مسلح ج.ا.ا و راه کارهای مقابله‌ای [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • محمودی، اسلام ارزیابی و اولویت‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های امنیتی برون سپاری در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • مدبری، محمد چرخه بهینه هشدار در سازمان‎های اطلاعاتی- امنیتی (مؤلفه‎ها و شاخص‎ها) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 1-26]
 • مرادیان، محسن ارزیابی میزان نیاز به چابکی در سازمان‌های اطلاعاتی با استفاده از منطق فازی [دوره 3، شماره 9، 1393]
 • مرادیان، محسن مدل‌سازی ریاضی به‌منظور برآورد و سنجش تهدیدات علیه امنیت ملی ج. [دوره 5، شماره 17، 1395]
 • مرادیان، محسن بررسی تهدیدات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دهه آینده [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • میرجلیلی، قاسم روشی کارآمد برای تشخیص ناهنجاری در شبکه‌های حسگر بی‌سیم [دوره 5، شماره 18، 1395]
 • مزینانی، احمد پارادایم‌شناسی فعالیت‌های پنهان سازمان‌های اطلاعاتی در فضای سایبری [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • مزینانی، احمد مرجع‌شناسی امنیت در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 3، شماره 10، 1393]
 • مزینانی، احمد پدیدارشناسی تکفیر گرایی و ارزیابی امنیتی آن [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • مزینانی، احمد تأملی بر اعمال روش‌شناسی حِکمی ـ اجتهادی در مطالعات امنیتی [دوره 6، شماره 23، 1396]
 • مزینانی، احمد تحلیل «فرصت - تهدید» چهل سال دوم انقلاب اسلامی ( مبتنی بر بیانیۀ گام دوم) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]
 • مسعودنیا، حسین گرایش به نظامی‌گری در راهبردهای امنیتی عربستان در خلیج‌فارس، دلایل و پیامدها (با تأکید بر خریدهای نظامی از آمریکا در راستای سند امنیتی ترامپ و اوباما) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 115-148]
 • مسعود نیا، حسین بررسی ساختار نظم امنیتی خلیج‌فارس در چارچوب روابط ایران و عربستان با تأکید بر نقش آمریکا در منطقه [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • مقدسی، حمید امنیت داده‌ها در سیستم‌های اطلاعات سلامت [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • مقدسی، محمد باقر اعتبار ادله گردآوری شده توسط ضابطان دادگستری در نظام کیفری ایران [دوره 6، شماره 23، 1396]
 • مقصودی، مجتبی بررسی نقش سیاسی- امنیتی شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت ملی ج. ا.ا. [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 63-88]
 • منزوی بزرگی، جواد تدوین راهبردهای تعامل بین سازمان‌های امنیتی و نیروهای مسلح ج.ا.ا با هدف تمرکز بر دشمن [دوره 5، شماره 18، 1395]
 • منزوی بزرگی، جواد رهیافت‌های تحقق منافع امنیت ملّی جمهوری اسلامی در محیط رقابت خارجی با حضور جریان تکفیری با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی [دوره 5، شماره 19، 1395]
 • منزوی بزرگی، جواد بررسی تهدیدات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دهه آینده [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • منزوی بزرگی، جواد بررسی تهدیدات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دهه آینده [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • منزوی بزرگی، جواد بررسی نقش آموزش‌های تخصصی حین خدمت و مؤلفه‌ های رفتاری بر توانمندی کارکنان (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌ های امنیتی) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 123-150]
 • مهدوی راد، محمدعلی تحلیل ارزش‌شناختی بصیرت در حفاظت اطلاعات از دیدگاه قرآن و حدیث [دوره 3، شماره 9، 1393]
 • موسوی، امیر حفاظت و امنیت اطلاعات با ارائه الگوی مفهومی مهندسی اجتماعی [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • موسوی، میرسعید ارائه مدل تحلیلی برای پدافند غیرعامل شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 149-178]

ن

 • نادی، حمیدرضا مدیریت پیامدهای هشداردهی غلط [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 1-28]
 • ناصری، علی ارائه مدل برای ارتقاء امنیت در شبکه وایمکس [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • نامداری، غلامرضا تشخیص بدافزار روت‌کیت با استفاده از روش شخیص ترکیبی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • نبئی، حسن بررسی ابعاد و مؤلفه های حفاظتی نامه 53 نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 55-86]
 • نجفی، مهرداد ارائه مدل‌های امنیتی برای تهدیدها و آسیب‌پذیری شبکه‌های نسل آتی مبتنی بر IMS [دوره 3، شماره 9، 1393]
 • ندری، غلامرضا بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی ج. ا.ایران با رویکرد سیاست‌گذاری [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 125-154]
 • ندری، غلامرضا بررسی نقش سیاسی- امنیتی شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت ملی ج. ا.ا. [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 63-88]
 • نصیری، علی‎اصغر نفوذ پسابرجامی در نیروهای مسلح و راهکارهای مقابله با آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 41-62]
 • نصرت آبادی، جمشید ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی روش های کنترل دسترسی در فضای سایبر با تأثیر آن بر امنیت اطلاعات [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • نصرت آبادی، جمشید ارائه یک روش سنجش نفوذپذیری در امنیت شبکه مبتنی بر ابزارهای متن باز [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • نظامی‎پور، قدیر نفوذ پسابرجامی در نیروهای مسلح و راهکارهای مقابله با آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 41-62]
 • نظامی پور، قدیر طراحی الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی با رویکرد بومی مبتنی بر الگوهای تجربی [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • نظامی پور، قدیر ارزیابی چگونگی راهبرد نوین مستشاری ایران [دوره 5، شماره 18، 1395]
 • نظامی‌پور، قدیر پارادایم‌شناسی فعالیت‌های پنهان سازمان‌های اطلاعاتی در فضای سایبری [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • نظامی‌پور، قدیر نظامی‌پور مدل‌سازی ریاضی به‌منظور برآورد و سنجش تهدیدات علیه امنیت ملی ج. [دوره 5، شماره 17، 1395]
 • نظری زاده، فرهاد طراحی مدل تحلیل اطلاعات پیشرفته محیط عملیاتی مبتنی بر رویکرد آینده پژوهانه [دوره 6، شماره 22، 1396]
 • نعمتی، نبی اله بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقض امنیت داده در تهدیدات سایبری [دوره 6، شماره 23، 1396]
 • نعمتی، نعمت تبیین امنیتی واژه خوف در قرآن کریم [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 89-122]
 • نیکخواه، محمد بررسی نقش پیش‌بینی در پیشگیری حفاظتی [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • نیکفال مغانلو، ساسان تعیین پهنه‌های مناسب مکان گزینی دوربین‌های مداربسته شهری با رویکرد ارتقای امنیت و ایمنی شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • نورمندی پور، رضا تشخیص بدافزار روت‌کیت با استفاده از روش شخیص ترکیبی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین [دوره 4، شماره 13، 1394]

ه

 • هاشمی معصوم آباد، رضا تعیین پهنه‌های مناسب مکان گزینی دوربین‌های مداربسته شهری با رویکرد ارتقای امنیت و ایمنی شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 6، شماره 21، 1396]

ی

 • یادگاری، وحید نقش امنیت فاوا در جنگ سایبری علیه سازمان‌های امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • یسیلیانی، ناصر نقش امنیت فاوا در جنگ سایبری علیه سازمان‌های امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 6، شماره 21، 1396]
 • یعقوبی، رحیم نقش هادی عملیات جمع‌آوری پنهان در اشراف اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • یوسفی، جعفر مدل شکل‌گیری نارضایتی شغلی کارکنان سپاه از منظر امنیتی [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • یوسفی، جعفر عملیات روانی دشمن علیه مأموریت‌های نظامی ـ امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1393]
 • یوسفی، جعفر عملیات روانی دشمن علیه مأموریت‌های نظامی ـ امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1393]
 • یوسفی، جعفر استفاده‌های اطلاعاتی ـ امنیتی جریان تکفیر از شبکه‌های اجتماعی مجازی (فیس‌بوک و توئیتر) [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • یوسفی، جعفر عملیات روانی دشمن علیه مأموریت‌های فرهنگی ـ اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 17، 1395]