جنگ‌های‌ تأثیرمحور آینده و ضرورت نوآوری در فرآیندهای اطلاعاتی- امنیتی جامعه اطلاعاتی

نویسندگان

0123456789

چکیده

آمریکا مدعی شد عملیات آزادسازی کویت(1991) وحمله دوم به عراق(2003) با رویکرد تأثیرمحوری مبتنی برقدرت سخت(نظامی) انجام پذیرفته است واما از آن زمان به بعد آمریکا خود را با محیط پیچیده‌ای مواجه دید که در آن « مردم، فرهنگ و اعتقادات» نقش‌آفرینان کلیدی بودند‍‍‍‍؛ لذا آمریکا ناگزیر است برای خود، بین مردم مشروعیت لازم را کسب کرده و محیط امن و با ثباتی را به شکل دلخواه ایجاد نماید.
در ادبیات نوین نظامی رصد، تحلیل و برآورد تهدیدات محیطی، ماهیتی جدید یافته و علاوه بر حوزه‌های نظامی ـ دفاعی صرف، جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد.این وظیفه خطیر در تقسیم‌بندی جدید وظایف عملیاتی، بر عهده سرویس‌های اطلاعاتی است.
این تحقیق به دنبال بررسی تغییر و تحول ماهیت جنگ‌های آینده بر اساس "رویکرد تأثیرمحوری"، استخراج تهدیدات آینده این حوزه علیه ج.ا.ا، نقش سازمان‌های اطلاعاتی در مقابله با این تهدیدات و قابلیت‌های نوینی که می بایست در این سازمان‌ها ایجاد گردد(نوآوری)، می باشد.
بر این اساس، در ابتدا به روش اکتشافی به مطالعه‌ و تحلیل محتوای اسناد ارتش و راهبردهای امنیت ملی آمریکا پرداخته و تهدیدات متصور استخراج و در ادامه بر اساس نظر خبرگان، راهکارهای مقابله‌ای و ظرفیت‌هایی که می‌بایست در سازمان اطلاعاتی ج.ا.ا ایجاد گردد، تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها