تهدید شناسی امنیت فضای سایبری حوزه دفاع موشکی در پسا برجام

نویسندگان

1 تهران دانشگاه امام حسین(ع)-دانشکده جنگال و دفاع سایبری

2 0123456789

چکیده

با توجه به گسترش روزافزون فضای سایبر، بهره‌برداری از قابلیت‌های آن در حوزه‌های مختلف، به خصوص صنایع نظامی و دفاعی افزایش یافته است. به‌دلیل کمبود زیرساخت‌های فناوری، دانشی و صنایع مورد نیاز در حوزه‌های طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی، تمایل و نیاز به تسهیلات خارجی، گسترش یافته است؛ درنتیجه، امنیت فضای سایبری در زیرساخت‌های مختلف به خصوص موشکی بیش از گذشته در معرض تهدید و نفوذ قرارگرفته است. با توجه به تعاملات اخیر با کشورهای هم‌راستا با دشمنان نظام و انعقاد برجام، دشمنان نظام سعی دارند تا با بهره‌برداری از قابلیت‌ها و آسیب پذیری‌های فضای سایبری، شرایط لازم را جهت نفوذ، جاسوسی و تخریب در لایه‌های مختلف حوزه موشکی کشور مهیا نمایند. در این پژوهش بر اساس مدل سه شاخه‌ای ذهن عوامل ساختاری، زمینه‌ای، رفتاری مرتبط با امنیت فضای سایبری موشکی تعیین شده، همچنین ضمن تشریح روش‌های نفوذ در این فضا در پسابرجام، راه‌کارهای مقابله‌ای آن بر اساس منابع آشکار ارائه شده است. بنابراین می‌توان با بهره‌گیری از نتایج این پژوهش، با مصون سازی زیرساخت‌ها، کارکنان و شبکه‌های اطلاعاتی حوزه موشکی مانع نفوذ دشمنان و مزدوران وابسته شد

کلیدواژه‌ها