راهنمای نویسندگان

قابل توجه نویسندگان محترم:

 

کلیه مقالات ارسالی به فصلنامه باید دارای نامه تاییدیه از اساتید مشارکت کننده در تدوین مقاله باشند که در زمان ارسال مقاله، فایل تأییدیه اساتید (فایل تأییدیه شامل نامه استاد خطاب به سردبیر جهت تأیید مقاله ارسالی و اطلاع ایشان از ارسال مقاله به فصلنامه است که همراه با امضا بوده و در قالب فایل پی دی اف می باشد) نیز باید در سامانه بارگذاری شوند.

نویسندگان دقت نمایند در زمان ارسال مقاله اسامی نویسندگان و مشخصات آنها (شامل ایمیل نویسنده، رتبه علمی، محل خدمت، شماره موبایل و ...) بطور کامل در سامانه ثبت گردد، پس از ارسال مقاله به هیچ عنوان امکان تغییر نویسندگان، اضافه نمودن یا حذف نویسنده، تغییر نویسنده مسئول و ... وجود نخواهد داشت.

 

لازم به ذکر است مقالاتی که دارای فایل تأییدیه اساتید و مشخصات کامل نویسندگان نباشند، مورد بررسی قرار داده نمی شوند.

 

 

 

دستورالعمل های ارسال 

توجه : فقط مقالات با فرمت زیر پذیرفته خواهد شد. 

عنوان مقاله با فونت فارسی (B Zar) تیتر 14 

یک خط فاصله (BZar 12) 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول* 

نویسنده‎ی دوم**(ایمیل نویسنده مسئول در زیرنویس درج شود. نویسنده مسئول، عهده دار مکاتبات می باشد) 

نویسنده‎ی سوم *** 

ــــــ دو خط فاصله (BZar 12) 

  

چکیده: 

در متن چکیده از بیان مقدمه و کلیات خودداری و مستقیم به مسئله‎ مورد مطالعه و اهداف آن، روش‎شناسی و نتایج پژوهش به‎ طور کوتاه اشاره شود. چکیده ی مقاله با قلم فارسی BZar اندازه pt. 12 و انگلیسی آن با قلم  Times New Roman  pt10  با فاصله خطوط 1 یا single فاصله 5/3 سانتیمتر از سمت راست و 5/3 سانتیمتر از سمت چپ کاغذ، با کناره­های ردیف شده (Justify Low) نوشته شود.چکیده در مقاله‎، کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 200 کلمه نباشد. چکیده فقط یک پاراگراف داشته باشد و از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی در آن خودداری شود. 

ـــــ یک خط فاصله (BZar 12)

کلید واژه ­ها:حداقل3 و حداکثر 5 واژه که با نقطه کاما (؛) از هم جدا شود (قلم BZar اندازه pt. 11)

 

مقدمه 

برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم‎ افزار مایکروسافت ورد نسخۀ 2010
(MS-Word 2010)  در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. حروف ‎چینی مقاله با فاصله خطوط 1 سانتی­متر انجام شود.

متن اصلی مقاله به ‎صورت تک ‎ستونی با قلم (فونت) B Zar و اندازۀ pt. 12 تهیه شود. عنوان همه ی بخش‌ها با قلم  B Zar و اندازه pt. 5/12 پر رنگ و عنوان زیربخش‌ها با قلم B Zar و اندازه 5/11 پر رنگ تایپ شوند. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. در متن مقاله از شماره‎ گذاری عنوان‎ها خودداری فرمایید. خط اول همۀ پاراگراف‌ها با تورفتگی 5/0 خواهد بود.

ترتیب عنوانهای مقاله (بسیار مهم)

ترتیب عنوان‎ های مقاله به‌طور دقیق شامل این تیترها باشد: مقدمه (حدود 1 صفحه)، تعاریف (حدود 1 تا 2 صفحه)، مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش (حدود 4 تا 6 صفحه)، روش­ شناسی پژوهش (1 تا 2 صفحه)، یافته ­های پژوهش (حدود 2 تا 3 صفحه)، نتیجهگیری و پیشنهادها (حدود 2 تا 3 صفحه)، منابع.

 

توجه 1 : در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورت ‎های پژوهش اشاره شود (در مقدمه باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام می ‎شود؟)، همچنین در انتها نیز سؤال کلی تحقیق مطرح شود.

توجه 2 : در قسمت مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش باید به زیربخش ‎های اصلی ذیل اشاره شود:
1.مبانی نظری (تئوری ‎ها، دیدگاه ‎ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله)؛ 2. پیشینۀ پژوهش (پژوهش های پیشین و روش ‎شناسی ‎های آنها در مورد مسئله)؛ 3. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل)؛ 4. سؤالات و یا فرضیه ­های اصلی و فرعی تحقیق.

توجه 3 : در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست، پرسش‎نامه خودداری شود. اهداف، سؤال‎ها و فرضیه‌های پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوند.

حداکثر تعداد صفحات مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخش ‎های مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی و منابع و...) که منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می‌شود، بین 15 تا 20 صفحه باشد.

واژه‌های خارجی در متن فارسی

معادل لاتین اسامی نویسندگان خارجی و اصطلاحات جدید فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، به‌ صورت‌ زیرنویس در پایین همان صفحه قید شود.

زیرنویس ­ها

در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‎ صورت راست‌چین با قلم B Zar و اندازۀ pt. 10[4] و زیرنویس­های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ pt. 9[5] نوشته شوند. در پانویس بعد از شماره یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید.

نمودارها

هر نمودار باید شماره و عنوان داشته باشد که به‎صورت وسط­چین در زیر آن با قلم B Zar پررنگ و اندازۀ pt. 10 تایپ و به‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. نمودارها در داخل متن و در جایی درج شوند که به آنها ارجاع می‌شود،  هم­چنین نمودارها باید در موقعیت وسط‎چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرند. بیان واحد کمیت‌ها در نمودارها الزامی است. در متن مقاله باید به همۀ نمودارها ارجاع شود. هر نمودار را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید.

جدول‌ها

هر جدول باید شماره و عنوان داشته باشد که در وسط جدول با قلم B Zar  پررنگ و اندازۀ pt. 10 تایپ و به‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده، در موقعیت وسط­چین نسبت به دو طرف کاغذ درج شوند. عنوان ستون­های جدول‌ها باید به‎صورت وسط‎چین (10B Zar pt. پررنگ) و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به‎صورت راست­چین یا وسط‎چین بسته به مقدار متن داخل جدول (B Zar pt. 10 نازک) و اگر لاتین باشند به‎صورت چپ­چین (Times New Roman 8 pt.) تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها باید به ‎صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و ما بعد آن قرار گیرد. جدول 1 مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی به‎صورت خلاصه آمده است.

جدول 1. خلاصه نوع و اندازه قلم ­های مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی

 

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B  Zar

14

پررنگ

نام و نام خانوادگی

B  Zar

12

نازک

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

9

پررنگ

عنوان بخش­ها

B  Zar

5/12

پررنگ

عنوان زیر بخش­ها

B  Zar

5/11

پررنگ

متن چکیده

B  Zar

11

نازک

واژه‌های کلیدی

B  Zar

11

نازک

عنوان انگلیسی

Times New Roman

14

پررنگ

نام و نام خانوادگی انگلیسی

Times New Roman

11

نازک

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

11

نازک

واژه­های کلیدی انگلیسی

Times New Roman

11

نازک

متن اصلی

B  Zar

12

نازک

زیر نویس فارسی

B  Zar

10

نازک

زیر نویس لاتین

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول‌ها و نمودارها

B  Zar

10

پررنگ

عنوان ستون­های جدول‌ها

B  Zar

10

پررنگ

متون فارسی درون جدول‌ها

B  Zar

10

نازک

متون لاتین درون جدول‌ها

Times New Roman

8

نازک

مراجع فارسی

B Zar

12

نازک

مراجع لاتین

Times New Roman

11

نازک

  

فرمول‌ها و روابط ریاضی

 برای نمایش روابط و فرمول­های ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر استفاده شود. در ستون سمت راست این جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوط نوشته شود. (استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول­ها الزامی است). در صورتی که فرمول­ها در محیط word نسخه 2007 تهیه شوند فایل ارسالی باید با پسوند *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول­ها به عکس جلوگیری شود. تمام روابط ریاضی به‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند و شمارۀ هر رابطه در داخل پرانتز قرار گیرد. روابط باید با اندازه فونت 11 و قلم Times New Roman باشد. 

نتیجه­ گیری و پیشنهادها

 بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است. در صورت داشتن پیشنهاد، می‎توانید آنها را در انتهای نتیجه‎گیری قرار دهید.

روش منبعدهی

‎منبع دهی مقاله با قلم فارسی BZar اندازه pt. 12 و انگلیسی آن با قلم  Times New Roman اندازه . pt11 است. نحوه‌ی مرجع‌نویسی به صورت ذیل است:

ارجاعات داخل متن:

  • ارجاعات داخل متن مقاله: (نام نویسنده، سال: صفحه) مانند (رابینز، ۲۰۰۷: ۱۴۸). حتما فارسی باشد.
  • مـرجع در متـن با نام سازمان: (در صورت نداشتن نام نویسنده (مرکز اقلیم‌شناسی، ۱۳۸۸: ۱۵۴).
  • مـرجع در متـن با نام مجـله: (در صـورت نداشتن نام نویسنده) عنوان مجله (برجسته)، شماره‌ی مجله، شماره‌ی صفحه.

نحوه‌ی تنظیم منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

  • مرجع کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان (برجسته)، محل نشر: ناشر.
  • مرجع ترجمه: نام‌خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان (برجسته)، نام و نام‌خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر.
  • مرجع مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان، نام مجله (برجسته)، شماره مسلسل، زمان نشر، ازصفحه...تا صفحه...
  • مـرجع پـایان‌نـامه: نام خانـوادگی، نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان، به‌راهنمایی: نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه، مقطع و رشته تحصیلی.
  • مرجع منابع اینترنتی: نام‌خانوادگی و نام نویسنده، (سال)، عنوان (برجسته)، گرفته شده در تاریخ، از آدرس سایت اینترنت

 

در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی به ­ترتیب حروف الفبای فارسی سپس منابع انگلیسی به‎ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.

 

English Title of the Article with English Font (Times New Roman) Size 14 Bold

 

A line Distanceــــ Times New Roman 11

 چکیده انگلیسی:

چکیده انگلیسی مقاله به‎طور دقیق با ترجمه چکیده فارسی همسان باشد (رعایت تمام موارد دستورالعمل‎های چکیده‎نویسی فارسی در این بخش هم الزامی است) و با قلم Times New Roman  با فاصله خطوط 1 یا single فاصله 5/3 سانتیمتر از سمت راست و 5/3 سانتیمتر از سمت چپ کاغذ، با کناره­های ردیف شده (Justify Low) نوشته شود. تعداد کلمات چکیده کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 200 کلمه نباشد.

 

ـــــ حداقل دو خط فاصله BZar 11 ــــ

 

واژه‌های کلیدی:  از نظر ترتیب و تعداد درست همان ترجمه انگلیسی واژه­ های کلیدی فارسی و با قلم Times New Roman 11 باشند.

 

 


* مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور. از به‎کار بردن مواردی چون عضو هیئت علمی خودداری شود. (قلم10 BZar، با فاصله خط 1)

** مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور، ایمیل و تلفن توبیسنده  مسئول.

*** مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور.