درباره نشریه

 

 

نوع اعتبار سابق نشریه:علمی- پژوهشی

نوع انتشار:چاپی- الکترونیکی

p_ISSN:2645-5129

e_ISSN:2771-2481

توالی انتشار:فصلنامه

صاحب امتیاز:دانشگاه جامع امام حسین (ع)- دانشکده امام هادی (علیه السلام)

گروه علمی:علوم انسانی

زیر گروه:میان رشته‌ای

زبان نشریه:فارسی، چکیده انگلیسی

شماره تماس و دورنگار: 38554585(021)

 

آدرس پست الکترونیکی:srq@ihu.ac.ir

آدرس دفتر نشریه: بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - معاونت پژوهش

اهداف و محور جذب مقالات نشریه:حفاظتی - امنیتی