تحلیل سناریویی، رویکردی نوین در فرآیند تحلیل و آینده‌نگاری اطلاعاتی ـ امنیتی جامعه اطلاعاتی ن.م

نویسنده

0123456789

چکیده

خصومت مبنایی و ایدئولوژیک قدرت‌های بزرگ با ج.ا.ا، منجر به توطئه و تهاجم هماهنگ و مداوم آنها در جبهه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردیده است. در واقع جنگ ایران و دشمنانش سال‌هاست که آغاز شده لیکن با ماهیتی سرد و غیرنظامی. خط مقدم این تهاجم، اقدامات اطلاعاتی (آفندی) دشمن و سنگر پدافندی و اقدامات اطلاعاتی ـ امنیتی ج.ا.ا است. از این رو جامعه اطلاعاتی ج.ا.ا در حال حاضر وظیفه‌ای خطیر و حساس برعهده دارند.
با عنایت به اهمیت قابلیت‌های دفاعی منحصربه‌فرد ج.ا.ا برای دشمنان، جامعه اطلاعاتی ن.م از ابتدای تشکیل تا به امروز با انواع تهدیدات و تهاجمات اطلاعاتی مواجه بوده که البته سبب رشد و ورزیدگی آنها گردیده است. لیکن با توجه به تغییر ماهیت تهاجمات، افزایش پیچیدگی صحنه نبرد و بهره‌گیری گسترده از فناوری‌های نوین، لزوم آگاهی از پیامدهای آتی اهمیت پیدا کرده، لذا تجهیز به فنون آینده‌نگاری یکی از ضروری‌ترین الزامات است. سازمان‌های اطلاعاتی علاقمند به اشرافیت اطلاعاتی بر حوزه ماموریتی خود بوده، از این‌رو ابزاری پیش‌نگرانه برای رویارویی با شرایط متغیر، متحول و پیچیده آینده را می‌پسندند تا آنها را قادر سازد که راه‌حل‌های متفاوتی را برای تهدیدات متنوع ارائه دهند.
تحلیل سناریو به عنوان غایت فرآیند آینده‌نگاری ، در دو دهه‌ی گذشته به‌عنوان ابزاری پیشرفته‌ برای پرداختن به عدم قطعیت‌های آینده ظاهر شده، به جای ارایه یک راه‌حل پیش‌نگری، به خلق چند سناریو از آینده‌های باورپذیر جهت افزایش پابرجایی برنامه‌های راهبردی سازمان می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها