ارایه الگو مناسب برای تعاملات CERT مراکز نظامی

نویسندگان

علم و صنعت

چکیده

امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این علم نوین به عنوان یکی از ارکان مهم در زیرساخت‌های حیاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات تبدیل شده است و با افزایش اهمیت آن، حملات و آسیب‌پذیری‌های آن نیز افزایش یافته است. از این‌رو یکی از اجزای مهم‌ امنیتی، CERT است که با داشتن یک برنامه مدون و از پیش تعریف شده باعث کاهش مخاطرات و هزینه‌ها می‌شود. به همین منظور پس از بررسی الگو‌های CERT، به ارایه یک الگو جدید برای بهبود تعاملات بین اجزای CERT در پاسخ‌گویی رخداد پرداخته‌ایم که می‌تواند جهت افزایش سرعت گروه CERT در هنگام رویارویی و مهار یک رخداد و در راستای پدافند غیر عامل استفاده شود. از جمله مزیت این الگو، تبیین نقش افراد و منسجم ساختن ارتباط بین CERT و مرکز کنترل امنیت در پاسخ‌گویی به یک رخداد در زمان مناسب است.

کلیدواژه‌ها