اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله در فصلنامه پژوهش های حفاظتی - امنیتی :

اصول اخلاقی این نشریه از منشور اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هم چنین دستورالعمل های کمیته اخلاق انتشار (COPE) پیروی کرده که شامل کلیه دست اندرکاران انتشار مجله (مسئولان فصلنامه، داوران و نویسندگان محترم)  است.

 برای دسترسی کامل به این دستورالعمل­ها، تعاریف و قوانین می­توانید به آدرس  www.publicationethics.org/resources  مراجعه فرمایید.

فلوچارت فارسی انجمن Cope  را  اینجا دریافت نمایید.

 منشور اخلاقی پژوهش که توسط وزارت علوم تهیه شده است را از اینجا تهیه نمایید

 این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته‌های نو و اصیل در موضوع فصلنامه باشد. هیئت تحریریه همواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب‌نظران استقبال می ‌کند. پژوهشگرانی که مایلند مقاله‌هایشان در این نشریه انتشار یابد، شایسته است به نکات مشروحه زیر توجّه فرمایند:

 

اصول مربوط به مسئولان فصلنامه:

1. قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ است.

2. تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی، و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام خواهد شد.

3. اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت می شود.

4. در صورت نیاز از نویسنده خواسته می شود داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه و معرفی نماید. 

5. در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی پژوهشگران، فصلنامه براساس قوانین بین المللی (COPE) اقدام مقتضی 1 اعمال خواهد شد.

 

اصول مربوط به داوران محترم:

1- داوران انتخاب شده باید بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

الف) عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

ب) داوری همراه با تاخیر به دلیل مشغله کاری، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

2- داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

3- توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است باید با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

4- داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نباید برای داوری قبول کنند.

 

اصول مربوط به نویسندگان محترم:

1- مقالات باید حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد فصلنامه آماده کنند و روش و رویکرد خود را ذکر و داده‌ها را به صورت صحیح گزارش کنند.

3- نویسندگان با ذکر نویسنده مسئول و همکاران و نیز ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله را رعایت کنند.

4- نویسندگان از ابراز موضوعات حساس و غیر اخلاقی، سلیقه‌ای و شخصی، نژادی و مذهبی و دادن اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری کنند.

5- از نویسنده درخواست می‌شود در صورت نیاز داده­‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه­‌ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه و معرفی نماید.

6- ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف COPE است. در صورت مشاهده تخلف، سرقت علمی محسوب شده و به وزارت علوم گزارش خواهد شد.

7- اصل مقاله‌های رد یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در برابر آن نخواهد داشت.

8- فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.

 

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان:

  1. سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب میشود. تمامی رونوشت های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار میگیرند.
  2. داده سازی و تحریف: داده سازی هنگامی است که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده ها و نتیجه گیری ارائه می کند. تحریف نیز هنگامی رخ می دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده ها و نتایج آن را تغییر می دهد.
  3. ارسال همزمان: هنگامی است که یک رونوشت به دو نشریه ارسال می شود.
  4. ارسال دونسخه ای (المثنی): هنگامی رخ می دهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.
  5. ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آنها است.
  6. سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه مؤلفان لیست شده در مقاله باید در انجام آن سهیم باشند.
  7. دستکاری منابع: هنگامی است که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر می شود، در حالی که در محتوای متن نامی از آنها برده نشده است.