عملیات روانی دشمن علیه مأموریت‌های نظامی ـ امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نویسندگان

0123456789

چکیده

چکیده
امروزه عملیات روانی یکی از ابزارهای مهم به منظور تأثیرگذاری بر رفتار سایر بازیگران تلقی می‌شود که با هزینه‌هایی کمتر از اقدامات سخت افزاری می‌تواند نتایجی مشابه و حتی با دوام بیشتر از آن را به دنبال داشته باشد. از این رو، دشمن همواره از آن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده نموده و سپاه نیز به عنوان پاسدار انقلاب و دستاوردهای آن، از این تهدید که ابعاد مختلفی را دنبال می‌کند، مصون نمانده است؛ لذا هدف اصلی پژوهش حاضر«واکاوی عملیات روانی دشمن علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بُعد نظامی - امنیتی» است.
برای دستیابی به این هدف از روش زمینه‌ای موردی و ابزار تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد که عملیات روانی دشمن در بازه زمانی 21 ماهه‌ی مورد مطالعه، روندی صعودی داشته و تلاش کرده است با انتساب اتهامات تروریسم، نقض قوانین بین‌المللی و امنیت منطقه، جنگ طلبی و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های غیر متعارف به جامعه مخاطب چنین القا نماید که فشارهای خارجی بر کشور، ناشی از اقدامات نظامی ـ امنیتی سپاه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها