ارائه مدل برای ارتقاء امنیت در شبکه وایمکس

نویسندگان

1 -

2 تهران

چکیده

یکی از مهمترین بخش‌های هر شبکه بی‌سیم امنیت و مکانیسم‌هایی است که برقراری امنیت را ممکن می‌سازد. در این مقاله به تجزیه و تحلیل ساختار معماری و پروتکل‌های ارتباطی شامل لایه و زیرلایه‌ها پرداخته شده است. فرآیند امنیتی ورود به شبکه جهت تصدیق هویت کاربر به همراه الگوریتم‌های رمزنگاری مورد بحث قرار گرفته است. از تحلیل نتایج عملی و تئوری فرآیند امنیتی شامل تاثیر طول کلیدها، زمان پردازش، نوع سیستم پردازشی در رمزنگاری ECC و RSA ، مدل ECC به‌جای RSA در راستای بالا بردن ضریب امنیت پیشنهاد شد. سپس آسیب‌پذیری پیامهای مدیریتی که در بعضی از ساختارها موجب اخلال در شبکه گردیده شناسایی شده و یک مدل جامع شناسایی حملات و انتخاب آسیب‌پذیری برای هر واحدی از شبکه وایمکس پیشنهاد گردیده است، که در دفاع سایبری برای طراحان شبکه نقاط حائز اهمیتی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها