پیامدسنجی امنیتی عملیات انتحاری و شاخصه‎های مقابله با آن (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

نویسنده

0123456789

چکیده

عملیات انتحاری که توسط یک فرد یا گروه خاص به‎منظور ایجاد رعب و وحشت و گرفتن تلفات انسانی و یا تلاش برای از بین بردن یک هدف برای پیشبرد یک هدف سیاسی است و به‎عنوان یک پیشران کلیدی برای تحقق اهداف غرب به‎کار می آید؛ از همین‎رو صاحبان اندیشه لیبرال دموکراسی تلاش می‎کنند به‎هرشکل ممکن با اسلام مقابله کرده و از قدرت آن بکاهند. طراحی پروژه‎های ضد اسلامی همچون پروژة اسلام هراسی برای خشن نشان دادن اسلام و تخریب و تحریف مفاهیم اصیل اسلامی همچون جهاد و شهادت، آنان را بر این داشته تا با راه اندازی و هدایت گروه‎های رادیکال و برانداز ماهیت اسلام ناب را به‎چالش بکشند. سؤال اصلی این پژوهش این است که پیامدهای عملیات انتحاری و شاخص‎های مقابله با آن چیست؟ هدف پژوهش، بررسی و نقش گروهک ریگی در تبیین ماهیت عاملان انتحاری و آگاه‎سازی و مقابله با اقدامات ضد امنیتی انتحار می‎باشد. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و دستاورد اصلی آن این است که: نظام سلطه با شکل‎دهی و حمایت از گروه‎های افراطی با هدایت سرویس‎های اطلاعاتی و با استفاده از عقاید انحرافی فرق اسلامی در صدد است با نشان و جذب، افزایش تنفر قومی و مذهبی و با شستشوی مغزی افراد، حکمت متدانیه عامل انتحاری را جایگزین حکمت متعالیه نموده و اینگونه حاکمیت و امنیت ملی کشورهای اسلامی را به‎چالش بکشانند.