ارائه مدل‌های امنیتی برای تهدیدها و آسیب‌پذیری شبکه‌های نسل آتی مبتنی بر IMS

نویسندگان

دانشگاه افسری امام حسین ع- دانشکده علوم ومهندسی دفاعی - گروه جنگال و مخابرات دفاعی

چکیده

امنیت زیرسیستم چندرسانه‌ای (IMS) IP به عنوان هسته اصلی شبکه‌های نسل آتی(NGN)، بسیار حیاتی و مهم است.IMS ، یک نمونه معماری در پیاده‌سازی شبکه‌های نسل آتی است که به عنوان هسته اصلی NGN محسوب می‌گردد. با استفاده از این زیرسیستم، کاربران ثابت و سیار به‌ راحتی می‌توانند به سرویس‌های مختلف دسترسی پیدا کنند. بنابراین موضوع تعیین تشخیص تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های IMS بسیار مهم است. در حال حاضر برخی از نتایج تحقیقات در مورد پژوهش‌های امنیتی IMS وجود دارد، اما مبتنی بر یک مدل نظام‌مند نمی‌باشد. در این مقاله پس از تجزیه و تحلیل و استفاده از روش مدل‌سازی استاندارد TVRA به اهداف امنیتی مناسب دست یافته و از بین آن‌ها مدل‌های امنیتی جهت دارایی‌های مختلف IMS ارائه شده است. این مدل‌های امنیتی برای پژوهشگران و طراحان شبکه‌های نسل آتی بسیار موثر و حائز اهمیت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها