سناریو جنگ نرم علیه ج.ا.ا باتوجه به انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری (خرداد 1392)

نویسندگان

تهران تهران پارس خیابان ملکی برج دوقلوی بهار شمالی واحد 504

چکیده

انتخابات ریاست جمهوری در عین سهمی که در مشروعیت‌بخشی به نظام‌های سیاسی دارد، به زعم تحلیل‌گران و تصمیم‌گیران امنیتی غرب، فضایی را فراهم می‌سازد تا سیستم‌های امنیتی آمریکا و متحدانش، نظریه‌های براندازی خود در قالب جنگ نرم را به اجرا گذاشته و توانایی آن‌ها را بیازمایند. از این رو، آمریکا و متحدینش، در نبرد با جمهوری اسلامی ایران عرصه انتخابات را فرصتی راهبردی برای تغییر سیاسی و براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران شمرده و بر اساس تجربه فتنه 88، سناریوی جدیدی را برای بهار 92 تنظیم و برنامه‌ریزی کرده‌اند. بر این اساس، سؤال اصلی این پژوهش این است که برنامه‌ی دشمن برای بهره‌برداری امنیتی از این انتخابات چیست و به عبارت دیگر، چه سناریویی را می‌توان برای سوءاستفاده دشمن از این فضا پیش‌بینی کرد؟ برای دستیابی به این پرسش از روش توصیفی و سناریو نویسی و برای جمع آوری اطلاعات از اسناد و مدارک علمی بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها