نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، سید مرتضی پیامدهای امنیتی ناشی از مخاطرات محیط (زلزله)در کلان‌شهر تهران [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • احمدی، سید مرتضی پیامدهای امنیتی ناشی از مخاطرات محیط (زلزله)در کلان‌شهر تهران [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • اسحاقی فر، میثم نقش هادی عملیات جمع‌آوری پنهان در اشراف اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • امیری، ابوالفضل الگوی مقابله با جنگ نرم آمریکا [دوره 2، شماره 7، 1392]

ب

 • باقری چوکامی، سیامک تبارشناسی معرفتی جنگ نرم [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • بیگدلو، مهدی بررسی رابطه واپایش مدیریتی و اجرایی نمودن تدابیرمقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سازمان‌های امنیتی [دوره 2، شماره 7، 1392]

ت

 • ترک لشکناری، ربیع ملاحظات دفاعی ـ امنیتی در آمایش شرق استان هرمزگان(سواحل شمال شرق تنگه هرمز) [دوره 2، شماره 7، 1392]

ج

 • جعفریان، علی محمد وضعیت رعایت حقوق متهمین در بازداشتگاه‌های امنیتی [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • جمشیدیان، هادی ارزیابی و اولویت‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های امنیتی برون سپاری در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • جنیدی حعفری، یاسر سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(مطالعه موردی ستاد یک سازمان دفاعی ـ امنیتی) [دوره 2، شماره 6، 1392]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا الگوی مقابله با جنگ نرم آمریکا [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • حسینی، پرویز مطالعه تطبیقی ساختار دفاع سایبری کشورها [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • حسن پور، علی نقش هوش هیجانی در توانمندی مدیران امنیتی [دوره 2، شماره 5، 1392]

خ

 • خدادادی، مجتبی نقش هوش هیجانی در توانمندی مدیران امنیتی [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • خلخالی، سعید رضا تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سازماندهی سیاسی فضای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران [دوره 2، شماره 6، 1392]

ذ

ر

 • روشنی، مرتضی فشارهای عصبی بر هادیان منابع پنهان و راه‌های مقابله با آن [دوره 2، شماره 6، 1392]

ز

س

 • سبحانی، روح اله فشارهای عصبی بر هادیان منابع پنهان و راه‌های مقابله با آن [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • سعیدی، علی ملاحظات دفاعی ـ امنیتی در آمایش شرق استان هرمزگان(سواحل شمال شرق تنگه هرمز) [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • سنجقی، محمدابراهیم سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(مطالعه موردی ستاد یک سازمان دفاعی ـ امنیتی) [دوره 2، شماره 6، 1392]

ص

 • صابرفرد، علیرضا رصد، تحلیل، برآورد اطلاعات و هوشمندی علم و فناوری، ضرورتی راهبردی در جامعه اطلاعاتی ن.م [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • صابرفرد، علیرضا ملاحظات امنیتی و حفاظتی در اکتساب فناوری دفاعی درجامعه نیروهای مسلح ج.ا.ا و راه کارهای مقابله‌ای [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • صفوی، سید یحیی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سازماندهی سیاسی فضای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران [دوره 2، شماره 6، 1392]

ظ

 • ظریف منش، حسین مطالعه تطبیقی ساختار دفاع سایبری کشورها [دوره 2، شماره 5، 1392]

ع

 • عابدینی، فرامرز تبارشناسی معرفتی جنگ نرم [دوره 2، شماره 5، 1392]
 • عیانی، شیرین امنیت داده‌ها در سیستم‌های اطلاعات سلامت [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • علی، ناصری ارایه الگو مناسب برای تعاملات CERT مراکز نظامی [دوره 2، شماره 5، 1392]

غ

 • غضنفری، سیدمحمد جواد سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(مطالعه موردی ستاد یک سازمان دفاعی ـ امنیتی) [دوره 2، شماره 6، 1392]

ف

ک

 • کرامت، قاسم وضعیت رعایت حقوق متهمین در بازداشتگاه‌های امنیتی [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • کریمی، مرتضی پیامدهای امنیتی ناشی از مخاطرات محیط (زلزله)در کلان‌شهر تهران [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • کریمی پاشاکی، سجاد تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سازماندهی سیاسی فضای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران [دوره 2، شماره 6، 1392]
 • کشاورز، رضا ارایه الگو مناسب برای تعاملات CERT مراکز نظامی [دوره 2، شماره 5، 1392]

م

 • محمدی، مهدی ملاحظات امنیتی و حفاظتی در اکتساب فناوری دفاعی درجامعه نیروهای مسلح ج.ا.ا و راه کارهای مقابله‌ای [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • محمودی، اسلام ارزیابی و اولویت‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های امنیتی برون سپاری در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1392]
 • مقدسی، حمید امنیت داده‌ها در سیستم‌های اطلاعات سلامت [دوره 2، شماره 6، 1392]

ی

 • یعقوبی، رحیم نقش هادی عملیات جمع‌آوری پنهان در اشراف اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی [دوره 2، شماره 6، 1392]