نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، حسین نقش سازمان‌های ضداطلاعاتی در تأمین امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 55-82]
 • ابوئی مهریزی، ایمان بررسی رابطه عوامل فردی و تمایل به اجرای برنامه‌های تحول در یگان‌های اطلاعات نظامی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 63-96]
 • افتخاری، اصغر اصول الگوی اجتماعی حفاظت و امنیت در جامعه اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 155-182]
 • امیدی، علی آینده پژوهی تروریسم و امنیت نظام بین‌الملل [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 119-144]

ب

 • باقری چوکامی، سیامک تهدیدشناسی بر محور نشان‎واره‎های معارض ارزش‎های مرجع [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 87-118]
 • بخشایش، احمد بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی ج. ا.ایران با رویکرد سیاست‌گذاری [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 125-154]

پ

 • پارسا، حمید بررسی الگوریتمهای داده‌کاوی در پیش‌بینی سمت شغلی کارکنان و پیشنهاد الگوریتم مناسب [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 139-162]

ت

 • تاج‌الدین، مهدی بررسی الگوریتمهای داده‌کاوی در پیش‌بینی سمت شغلی کارکنان و پیشنهاد الگوریتم مناسب [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 139-162]

ح

 • حسن‌زاده، حسین راهبرد پایدارسازی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از شاخصهای اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 109-138]

خ

 • خسروی، عباس تحلیل یکپارچه میدان‌های جنگ همه‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی اژدهای هفت‌سر جنگ [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 145-182]
 • خلیلی، ابراهیم شاخصهای اثربخشی کار تیمی در مراکز آموزشهای اطلاعاتی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 29-54]

ر

 • رحمانی ساعد، هادی نقش سازمان‌های ضداطلاعاتی در تأمین امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 55-82]
 • رشیدی‎زاده، بهنام نفوذ پسابرجامی در نیروهای مسلح و راهکارهای مقابله با آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 41-62]

ص

 • صالحی، محمود جایگاه شاخص‌ها در هشداردهی بحران‌های امنیتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 1-40]
 • صالحی، محمود چرخه بهینه هشدار در سازمان‎های اطلاعاتی- امنیتی (مؤلفه‎ها و شاخص‎ها) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 1-26]

ط

 • طـلایی، رضا بررسی نقش تکنیک‌های تحلیلی برای ارتقای عملکرد سازمان‌های حفاظتی در حوزه پیش‌بینی پدیده‌های امنیتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 97-124]

ع

 • عابدینی، فرامرز تهدیدشناسی بر محور نشان‎واره‎های معارض ارزش‎های مرجع [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 87-118]
 • عزیزی، محسن راهبرد پایدارسازی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از شاخصهای اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 109-138]
 • عکافان، محمد بررسی الگوریتمهای داده‌کاوی در پیش‌بینی سمت شغلی کارکنان و پیشنهاد الگوریتم مناسب [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 139-162]
 • علیزاده، حمید بررسی رابطه عوامل فردی و تمایل به اجرای برنامه‌های تحول در یگان‌های اطلاعات نظامی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 63-96]

غ

 • غیبی، قاسم تحلیل نقش دستگاه‌های امنیتی- اطلاعاتی در تحقق مدینۀ فاضله و تقابل آن با مدینۀ جاهله [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 83-108]

ف

 • فتحی شهری، مرتضی شاخصهای اثربخشی کار تیمی در مراکز آموزشهای اطلاعاتی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 29-54]
 • فشی، حامد بررسی ابعاد و مؤلفه های حفاظتی نامه 53 نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 55-86]
 • فینی زاده بیدگلی، جعفر واکاوی جایگاه بُعد دانشی در الگوهای معماری سازمانی (مطالعه موردی: سازمانهای امنیتی) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 27-54]

ک

 • کاویانی، حسن بررسی رابطه عوامل فردی و تمایل به اجرای برنامه‌های تحول در یگان‌های اطلاعات نظامی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 63-96]
 • کسایی ازانی، رقیه بررسی نقش تکنیک‌های تحلیلی برای ارتقای عملکرد سازمان‌های حفاظتی در حوزه پیش‌بینی پدیده‌های امنیتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 97-124]
 • کوشا، محمود جایگاه شاخص‌ها در هشداردهی بحران‌های امنیتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 1-40]

م

 • مبینی کشه، زهرا آینده پژوهی تروریسم و امنیت نظام بین‌الملل [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 119-144]
 • مدبری، محمد چرخه بهینه هشدار در سازمان‎های اطلاعاتی- امنیتی (مؤلفه‎ها و شاخص‎ها) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 1-26]

ن

 • نادی، حمیدرضا مدیریت پیامدهای هشداردهی غلط [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 1-28]
 • نبئی، حسن بررسی ابعاد و مؤلفه های حفاظتی نامه 53 نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 55-86]
 • ندری، غلامرضا بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی ج. ا.ایران با رویکرد سیاست‌گذاری [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 125-154]
 • نصیری، علی‎اصغر نفوذ پسابرجامی در نیروهای مسلح و راهکارهای مقابله با آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 41-62]
 • نظامی‎پور، قدیر نفوذ پسابرجامی در نیروهای مسلح و راهکارهای مقابله با آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 41-62]