دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، بهار 1396 (821) 
3. تبیین پدیده فلات زدگی شغلی در کارکنان سازمان‌های امنیتی

محمود کلاه چیان؛ روح اله رحمتی نیا؛ روح اله رحمتی نیا


4. تهدید شناسی امنیت فضای سایبری حوزه دفاع موشکی در پسا برجام

مصطفی عباسی؛ سامان کشوری؛ عبدالرحمن کشوری؛ عبدالرحمن کشوری؛ محمد رضا حسنی آهنگر


6. بررسی تهدیدات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دهه آینده

صادق احمدی؛ جواد منزوی بزرگی؛ جواد منزوی بزرگی؛ محسن مرادیان