نویسنده = ایمانی پور، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل «فرصت - تهدید» چهل سال دوم انقلاب اسلامی ( مبتنی بر بیانیۀ گام دوم)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 1-26

احمد مزینانی؛ سلیمان علیزاده؛ احمد ایمانی پور