نویسنده = خلیلی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. شاخصهای اثربخشی کار تیمی در مراکز آموزشهای اطلاعاتی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 29-54

مرتضی فتحی شهری؛ ابراهیم خلیلی