نویسنده = فتح آبادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه هوش سازمانی و تفکر راهبردی در یک یگان اطلاعات نظامی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396

حسن کاویانی؛ حسین فتح آبادی؛ عباس فرجپور علمداری