نویسنده = مرادیان، محسن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تهدیدات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دهه آینده

دوره 6، شماره 22، بهار 1396

صادق احمدی؛ جواد منزوی بزرگی؛ جواد منزوی بزرگی؛ محسن مرادیان


2. مدل‌سازی ریاضی به‌منظور برآورد و سنجش تهدیدات علیه امنیت ملی ج.

دوره 5، شماره 17، پاییز 1395

فتح‌الله رشیدزاده رشیدزاده؛ قدیر نظامی‌پور نظامی‌پور؛ عباس جعفری‌نیا؛ محسن مرادیان