نویسنده = ندری، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سیاسی- امنیتی شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت ملی ج. ا.ا.

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 63-88

غلامرضا ندری؛ احمد بخشایشی؛ علی دارابی؛ مجتبی مقصودی