نویسنده = امیدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. آینده پژوهی تروریسم و امنیت نظام بین‌الملل

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 119-144

زهرا مبینی کشه؛ علی امیدی