نویسنده = ابوئی مهریزی، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه عوامل فردی و تمایل به اجرای برنامه‌های تحول در یگان‌های اطلاعات نظامی

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 63-96

حسن کاویانی؛ ایمان ابوئی مهریزی؛ حمید علیزاده