نویسنده = رحمتی نیا، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. تبیین پدیده فلات زدگی شغلی در کارکنان سازمان‌های امنیتی

دوره 6، شماره 22، بهار 1396

محمود کلاه چیان؛ روح اله رحمتی نیا؛ روح اله رحمتی نیا