نویسنده = رجب پور، مجید
تعداد مقالات: 1
1. خلاقیت و نوآوری کارکنان پایور در سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی هوشمند

دوره 5، شماره 19، بهار 1395

فرزاد اسماعیلی؛ مجید رجب پور؛ عباس رضایی؛ عباس رضایی