نویسنده = شفیعی‌نیا، محمدشفیع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های امنیتی‌شدن یک پدیده (موضوع) در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 17، پاییز 1395

جعفر فینی‌زاده بیدگلی؛ امیرهوشنگ خادم دقیق؛ محمدشفیع شفیعی‌نیا