نویسنده = نیکخواه، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش پیش‌بینی در پیشگیری حفاظتی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391

احمد عبداله زاده؛ محمد نیکخواه