نویسنده = افتخاری، اصغر
تعداد مقالات: 2
1. نقش هوش هیجانی در توانمندی مدیران امنیتی

دوره 2، شماره 5، بهار 1392

مجتبی خدادادی؛ علی حسن پور


2. راهبردهای امنیتی امام حسن عسکری علیه السلام

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391

اصغر افتخاری؛ علی اکبری؛ علی اکبری