نویسنده = رحمتی نیا، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی مدل مدیریت عملکرد کارکنان سازمان‌های امنیتی

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 151-184

روح اله رحمتی نیا؛ سنجر سلاجقه؛ تورج مجیبی