نویسنده = نعمتی، نعمت
تعداد مقالات: 1
1. تبیین امنیتی واژه خوف در قرآن کریم

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 89-122

نعمت نعمتی؛ اصغر افتخاری