نویسنده = قدیری، حجت اله
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک روش سنجش نفوذپذیری در امنیت شبکه مبتنی بر ابزارهای متن باز

دوره 4، شماره 15، بهار 1394

محمد رشید نژاد؛ جمشید نصرت آبادی؛ حجت اله قدیری