نویسنده = عین القضاتی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش فناوری های نوین همگرا بر بهبود زندگی مردم و ارتقای امنیت ج.ا.ا

دوره 4، شماره 15، بهار 1394

ابراهیم حسن بیگی؛ علیرضا عین القضاتی؛ محمدl اسماعیلی