نویسنده = لطیفی، علی محمد
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک روش جدید جهت پنهان‌نگاری اطلاعات

دوره 5، شماره 18، زمستان 1395

طاهره صفدری؛ علی محمد لطیف


2. الگوریتم جدید درهم‌ریزی تصاویر خاکستری

دوره 4، شماره 13، زمستان 1394

فریبا دهقانی فیروزآبادی؛ علی محمد لطیفی