نویسنده = دهقانی فیروزآبادی، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. الگوریتم جدید درهم‌ریزی تصاویر خاکستری

دوره 4، شماره 13، زمستان 1394

فریبا دهقانی فیروزآبادی؛ علی محمد لطیفی