نویسنده = جعفری‌نیا، عباس
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ریاضی به‌منظور برآورد و سنجش تهدیدات علیه امنیت ملی ج.

دوره 5، شماره 17، پاییز 1395

فتح‌الله رشیدزاده رشیدزاده؛ قدیر نظامی‌پور نظامی‌پور؛ عباس جعفری‌نیا؛ محسن مرادیان