نویسنده = خضرایی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. الزامات مدیریت آموزش درسازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی

دوره 3، شماره 10، بهار 1393

محمد اسماعیل رستمی نیا؛ حمیدرضا خضرایی